Skenar terapia

Táto terapia si nás získala svojou schopnosťou podporiť zdravotný stav organizmu aj liečiť už narušenú rovnováhu pôsobením na elektromagnetické pole človeka. Je to typ elektroliečby, kedy využívame skenar ako prístoj vyrábajúci elektrický impulz.

Každá bunka (aj atóm a jeho kvarky a elektróny) má svoje charakteristické kmitanie, vibráciu, ktorou pôsobí na okolité elektromagnetické pole. To je nositeľom informácií, elektromagnetických vĺn. A tie sú pre bunky a orgány buď podporné alebo disharmonické. Skenar vie nielen harmonizovať elektromagnetizmus fyzického tela, kde sa tak v každej bunke spúšťa sebaregenerujúci efekt, ale vie aj podporiť komunikáciu medzi mozgom a orgánmi. Opätovne sa tak nastoľuje sebaobnova organizmu. Bunkám a orgánom sa znovu pripomína, ako majú správne fungovať a spolupracovať.

Skenar tiež posiela impulzy, informácie, ktoré vedú po nervových vláknach a harmonizujú činnosť sympatika, ako aj parasympatika – posilňuje adaptačný aj imunitný systém.

Skenar terapia je metóda podporujúca prirodzené uzdravovanie organizmu, je bezpečná a jemná. Dá sa využiť na liečbu chronických záležitostí ako aj k zmierneniu akútnych bolestí a blokád. My ju veľmi rady využívame aj ako prevenciu, harmonizáciu a vitalizáciu celého tela.

S – self – vlastný

Elektromagnetický impulz v prístroji je podobný impulzom v nervových vláknach. Tie umožňujú nervovému systému komunikáciu medzi mozgom, bunkami, orgánmi. Impulzy spúšťajú samoliečenie.

K – controlled – riadený

Impulz je neustále prispôsobovaný podľa reakcie organizmu, čím nevzniká závislosť. Naše telo si vie samo vypýtať, čo, kde a ako potrebuje stimulovať.

E – energy – energia

Skenar je elektrický prístroj, ktorý vytvára elektrické impulzy a rozvlňuje elektromagnetické pole. Pôsobí tak na receptory, nervová vlákna, bunky, ale aj na meridiány.

N – neuro – nervový

Správnu komunikáciu medzi mozgom ako riadiacim činiteľom a orgánmi ako výkonnými centrami zabezpečuje sieť nervových vlákien. Pomocou harmonizácie sympatických a parasympatických nervových vlákien reguluje skenar túto informačne-komunikačnú sieť a umožňuje udržiavať činnosť organizmu v rovnováhe.

A – adaptation – adaptačný

Skenar posilňuje našu schopnosť prispôsobiť sa a pružne reagovať na vznikajúce chemické reakcie a požiadavky organizmu tak, aby nevyvolávali odpor a neprimerané obranné mechanizmy.

R – regulation – regulácia

Skenar podporuje reguláciu, ktorá organizmus privedie k úprave príznakov, dysfunkcií a chorôb. Spúšťa v tele vlastné reakcie, ktoré ho uvedú do prirodzenej chemickej rovnováhy, duševnej pohody a podporia uzdravovanie.

Ošetrenie tela skenar terapiou:

 • Zmierňuje bolesti a alergické reakcie

 • Lieči zápal, znižuje horúčku

 • Zmenšuje opuch

 • Zlepšuje tok lymfy

 • Zlepšuje prekrvenie

 • Zrýchľuje hojenie rán

 • Povzbudzuje nervovú a mozgovú aktivitu

 • Zlepšuje látkovú výmenu

 • Normalizuje hormonálnu hladinu

 • Podporuje imunitu

 • Stimuluje činnosť orgánov

 • Zjemňuje pokožku, hojí jazvy

Ošetrenie duše skenar terapiou:

Cez tzv. Emočné štvorce sa dokážeme pomocou skenaru lepšie dotknúť roviny uložených emócií. Je to metóda, ktorá povzbudzuje našu dušu k rozprávaniu vlastného príbehu, kde vieme nájsť rýchlejšie návody a riešenia. Impulzy skenaru prepoja oblasť mozočku s uloženými návodmi na harmóniu a zdravie s miestom dotyku skenaru a aktivujú ozdravný proces priamo v bunkách. Takto sa dajú efektívne nájsť hlboko uložené traumy v našej duši, uvoľniť ich a rýchlejšie dosiahnuť pochopenie a harmóniu.

Skenar pomôže:

 • Rýchlejšie uvoľniť potlačené emócie a precítiť ich

 • Aktivovať v malom mozgu správne vzorce vedúce k psychickej rovnováhe

 • Otvoriť sa navrhovanému riešeniu a prijať ho

 • Pozrieť sa pravdivejšie na seba a svoj vnútorný svet

 • Prepojiť sa s traumatickými spomienkami a prijať ich

 • Spustiť sebaozdravný proces na rovine duše aj fyzického tela

Lorion