S čím môžeme pomôcť?

Podávame pomocnú ruku tam, kde si neviete rady s udalosťami vo Vás aj okolo Vás.

Ponúkame cestu k stálemu zdraviu, harmónii v duši a k rovnováhe so sebou.

Odovzdávame dvadsaťročné skúsenosti a nami prejdenú cestu.

Sme tu pre tých, ktorí nehľadajú iba úľavu, ale potrebujú skutočné zmeny.


Mentálne zdravie – oblasť ľudských postojov, návykov a správania sa, je riadené zo sveta spomienok v pamäti a priamo ovplyvňuje duševné a fyzické zdravie

Nájdeme v spomienkach postoje a návyky, ktoré Vás nútia konať tak, ako Vám to nevyhovuje. Pomôžeme Vám nájsť cestu k sebe.

Pomôžeme Vám:

 • Zistiť, kto skutočne ste a aký máte životný zámer

 • Nájsť vlastnú hodnotu

 • Vybudovať zdravé sebavedomie

 • Upevniť zodpovednosť za seba

 • Používať svoju vnútornú silu

 • Mať stály prístup k dosiahnutej múdrosti v podvedomí

 • Radovať sa zo života

 • Konať s odvahou a z vlastnej vôle

 • Tvoriť vo vlastnej mysli


Duševné zdravie – reprezentuje naše nálady, city, pocity aj emócie, priamo ovplyvňuje fyzické a mentálne zdravie človeka

Nájdeme v spomienkach príčiny duševných tráum, úzkostí, strachov, depresií a inej duševnej nepohody a pomôžeme uvoľniť zablokované emócie a postoje.

Naučíme Vás:

 • Pracovať so svojimi emóciami

 • Pochopiť a ovládať svoje duševné stavy

 • Udržať si vnútorný kľud, vyrovnanosť a harmóniu

 • Ovládnuť svoje úzkosti a strachy

 • Uvoľňovať vnútorné napätie, hnev aj agresivitu

 • Zvládnuť depresie

 • Premeniť emócie na vnútornú silu


Zdravotné ťažkosti – pramenia nielen zo životného štýlu, ale hlavne sú odrazom postojov a myslenia človeka

Nájdeme skutočnú príčinu ťažkostí v mysli pomocou etikoterapie a pomôžeme Vám zmeniť nezdravý postoj.

Podporíme liečbu skenaroterapiou, aromaterapiou, kraniosakrálnou terapiou, fytoterapiou aj navrhneme úpravu životného štýlu.

Pomôžeme Vám pri:

 • Akútnych aj chronických stavoch

 • Liečbe aj rekonvalescencii

 • Bolestiach hlavy aj chrbtice

 • Dýchacích ochoreniach

 • Tráviacich ťažkostiach

 • Ženských a hormonálnych problémoch

 • Alergiách a podpore imunity

Lorion