Konštelácie života

Poctivým dlhoročným štúdiom sme zistili, že pomocou elektromagnetického poľa planéty a živého poľa našich sŕdc je všetko prepojené so všetkým. Každá živá bytosť aj neživý predmet do tohto poľa prispieva svojím elektromagnetickým vlnením, vyžarovanými informáciami o svojej usporiadanosti a prežitých udalostiach. Toto naše vzájomné prepojenie nám umožňuje vnímať sa a vzájomne precítiť. Prežiť príbeh toho druhého, doslova sa ním stať.
A tohto javu využíva metóda rodinných konštelácií, aj naše konštelácie Života, kedy je sám Život sprievodcom konšteláciou a vedie ju k pochopeniu, sile, láske a múdrosti.
Do konštelácií sa dajú rozostaviť rôzne zážitky, udalosti, vzťahy aj pocitové stavy. Klientovi sa takto ukáže jeho postoj k týmto stavom a udalostiam uloženým v podvedomí. Iná bytosť prežíva jeho príbeh a on má možnosť udalosť v sebe znovu otvoriť, spracovať a svoj postoj si opraviť tak, aby mu vyhovoval. Vo svojom spomienkovom rozhraní môže vykonať zmeny, kedy zmenou postoja k situácii mení pôvodné emócie v prežitku a tie uvoľnené, odblokované sú mu k dispozícii ako jeho nová sila. Mieru vykonaných zmien, mieru jeho pochopenia, mu okamžite odzrkadlí jeho zástupca. Klient má tak dve spätné väzby, jednu vlastnú pocitovú, ako odozvu z vlastného vnútorného sveta, a druhú od toho, kto ho vníma a zastupuje. Ak niečo skutočne pochopíme, uloží sa nám to do spomienok a tam to trvale zostáva. A s tým prichádza aj úľava a dobrý pocit, že môžeme byť zas o kúsok usporiadanejší.

Lorion