Etikoterapia

Na ceste vedúcej k nášmu zdraviu a duševnej harmónii nám najviac pomohla práve etikoterapia. Dáma, ktorá nám ponúkla oporu pre skúmanie hlbín našej mysle. V jej hlbinách, konkrétnejšie v hlbinách našich spomienok, sme začali postupne objavovať príčiny všetkých našich ťažkostí, disharmónií a fyzických chorôb. Etikoterapia pre nás začala byť postupne mostom cez rieku našich bolestí, s pilierom na jednej strane v našom súčasnom vedomí a na strane druhej v našom podvedomí. Učí nás vnímať nesprávne postoje vedúce k nerovnováhe, nájsť vlastnú hodnotu a prijať sa bez podmienok. Vedie nás k pochopeniu seba aj druhých, k našej vnútornej sile.Tiež prijímať a chápať naše vzťahy, kde sme jednoznačne začali vzťahom so sebou samými.

Ľudská bytosť je celok vzájomne prepojených a spolupracujúcich častí – mysle, duše, fyzického tela a samotného Života v ňom – Pozorovateľa. A podľa miery úspešnosti tejto vzájomnej spolupráce sa telo a duša potom nazve zdravým či chorým celkom. Zistili sme, že ku každému orgánu, časti tela, sa frekvenčne viaže určitý postoj, návyk správania. A so zmenou postoja je možné uzdraviť a vrátiť do rovnováhy aj dotyčný orgán aj našu dušu a myseľ.

Najprv sme používali k štúdiu a práci rôzne rady z dostupnej literatúry o súvislostiach medzi naším myslením, náladou a fyzickým telom a postupne sme sa naučili načúvať každému telu, duši a hlavne bytosti v nich osobitne. K objaveniu príčin disharmónie vo vnútornom svete mysle nám pomáhajú konštelácie, regresná terapia, aromaterapia a hlavne naše Srdcia, ich prežitá skúsenosť, ktorú Vám ponúkame.

Lorion