Kraniosakrálna terapia zubov

Ponúkame ošetrenie, ktoré nám veľmi pomáha zvládať strach zo zubného ošetrenia, následne urýchliť hojenie rán a vrátiť nás a náš zubný systém do rovnováhy.
Zuby patria do jednej z najcitlivejších oblastí nášho tela. Každý z nich rozpráva svoj príbeh, má svoju energiu. Ochorením upozorňujú na to, že sa niekde vyskytol problém a je potrebné vykonať zmenu. Keď máme odvahu a chuť si ich vypočuť, dostávame možnosť najprv zmeniť postoj, uvoľniť zablokovanú energiu našich emócií v mysli, v oblasti dotyčného zuba. Následne sa celý systém láskavým a jemným dotykom kraniosakrálnou technikou zharmonizuje. Zub je tak pripravený na fyzické ošetrenie a lepšie spolupracuje.
Po ošetrení lekárom nám kraniosakrálna metóda umožňuje podporiť hojenie, zmierňuje opuch aj bolesti a je takou bodkou za celkovým liečebným procesom.

Čo prezrádzajú zuby?

Zuby tvoria svoj mikrosvet v rámci nášho tela. Obecne reprezentujú našu vitalitu, schopnosť sa brániť a riešiť úlohy v živote. Tiež ochotu postaviť sa za seba a svojich blízkych a vedieť použiť svoje zbrane. To kedy a ako vyrastú, ako sa v ústnej dutine formujú a dokedy vydržia plniť svoju funkciu, predurčuje okrem génov ešte aj hlbšia rovina našej existencie. Rovina našich postojov, nespracovaných duševných tém a emočných zranení.
Naša schopnosť v živote sa prejaviť, stáť za sebou a formovať vlastný život na základe lásky, radosti, zodpovednosti a porozumenia sebe aj druhým.
Zuby pri ošetrení povedia, koľko napätia je v nich ukryté a aj prečo. Aj to, čo potrebujú k zmene. U každého z nás je samozrejme tá informácia špecifická a jej hodnota a presnosť je závislá na možnosti a ochote sa jej otvoriť.
Napriek tomu platia všeobecné návody a súvislosti, ktoré nás vedia bližšie nasmerovať. Tu sú:

Horná čeľusť – vyjadruje naše predstavy o živote

Ľavá strana (zuby 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) – zrkadlí naše vnútorné predstavy a idey, zámery nášho vyššieho Ja, nášho duchovného srdca
Pravá strana (zuby 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) – vyjadruje schopnosť prejaviť našu prirodzenosť smerom von, do sveta

Spodná čeľusť – predstavuje našu realizáciu v praktickom živote

Ľavá strana (zuby 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) – ukazuje, ako zapájame naše vyššie Ja do konkrétnych situácií, ako spolupracujeme so sebou alebo ako sme oddelení od vnútorného prežívania, cítenia
Pravá strana (zuby 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) – odráža, ako sa nám darí plniť konkrétne zámery v hmotnom svete

Chýbajúce zuby

HP – ťažšie hľadanie miesta v živote, v rodine, spoločnosti alebo jeho boľavá strata
HĽ – nejdú presadiť existenčné zámery, plány, vzdanie sa, hranie role obete
SP – bezradnosť v konkrétnych životných situáciách, strata vôle
SĽ – pocit citového nedostatku a ocenenia

1 Rezáky predné

HP 1 – vzor muža, autorita otca, Boha, strach z mužov, autorít, stať sa otcom
HĽ 1 – vzor ženy, matky, strach zo žien, stať sa matkou
SP 1 – vplyv otca v živote
SĽ 1 – význam a vplyv matky

Medzera medzi rezákmi – diastema – ukazuje na disharmóniu mužskej a ženskej časti našej osobnosti. U detí sa tu môže prejaviť nesúlad medzi rodičmi, v dospelosti medzi partnermi. Prekrývanie rezákov ukazuje na dominantnejšie postavenie toho rodiča, ktorého zub je vpredu.
Obličky (horné zuby), močový mechúr (spodné zuby)

2 Rezáky bočné

HP 2 – prijímanie alebo odmietnutie energie otca, obdiv k mužským vlastnostiam, strach z mužských prejavov tvrdosti, arogancie, násilia
HĽ 2 – prijímanie alebo odmietnutie energie matky, obdiv k žene, jemnosti a sile, strach zo zákernosti, manipulácie, využívania
SP 2 – využitie mužských energií v reálnom živote
SĽ 2 – využitie ženských energií v reálnom živote

Ukazujú na prejavený temperament. Ak vyčnievajú, alebo sú veľké, máme snahu silnejšie sa prejaviť a obhájiť našu slobodu. Keď sú vtlačené alebo malé, prejav a temperament sú potlačené, sme podriadení vôli rodičov. Nesúlad môže byť iba na jednej strane, potom sa buď podriaďujeme (ustupujúci alebo malý zub) alebo máme spor (vyčnievajúci alebo veľký) vľavo s matkou, vpravo s otcom.
Obličky (horné zuby), močový mechúr (spodné), štítna žľaza

3 Špičáky

HP 3 – túžba, ako nás má vnímať okolie, ako má prijať naše zmeny
HĽ 3 – naša skutočná ochota ku zmenám alebo strach z nich
SP 3 – odráža vôľu k vonkajším, hmotným zmenám, tiež zub rastu
SĽ 3 – zmeny našich postojov, práca vo vnútornom svete

Špičáky súvisia so všetkými zmenami, zobrazujú stav vôle a sily v našom vnútornom aj vonkajšom svete. Sú to zuby oka – vedomia. Ukazujú na silu alebo slabosť stáť za sebou, používať svoju životnú silu.
Pečeň, vaječníky, semenníky (horné zuby), žlčník (spodné zuby)

4 Predné stoličky

HP 4 – túžby a priania, ako sa chceme prejaviť navonok, realizované alebo potlačované túžby ženy alebo muža v nás
HĽ 4 – predstavy, sny a túžby nášho citového a emočného sveta
SP 4 – realizácia našich konkrétnych zámerov, plánov
SĽ 4 – schopnosť vyjadrovať a prejavovať svoje zámery, pocity v našom najbližšom okolí, ochota prijať zámery vyššieho Ja, duchovného srdca

Zuby vyjadrujúce postoj „ja chcem“, ochotu a silu prejaviť sa, ale aj nechať sa viesť.  Dávať zámery, preciťovať ich a aj zmieriť sa a prijať veci, tak ako sú. Ich neprítomnosť alebo disfunkcia  oslabuje vedomie vlastnej hodnoty a jedinečnosti.
Podžalúdková žľaza, slezina (horné zuby), žalúdok (spodné zuby), kolená

5 Zadné stoličky

HP 5 – vývoj vo vonkajšom svete, tvorba plánov, kreativita v predstavách
HĽ 5 – karmický zub, prijatie alebo odmietnutie osudu, sila to meniť, naše vlohy, životná úloha
SP 5 – konkrétna realizácia zámerov, zmien, vývoj v živote a profesii
SĽ 5 – ukazuje, ako dokážeme využiť našu vnútornú silu v každodennom živote, spojenie s vyšším Ja, duchovným srdcom

Rozvíjajú tému štvoriek do činnosti. Chcú tvoriť, prejaviť sa, meniť. Majú rady uskutočnené ciele.Podžalúdková žľaza, slezina (horné zuby), žalúdok (spodné zuby)

6 Predné moláre

HP 6 – predstava o mieste, o postavení, aké by sme chceli v živote alebo v rodine zaujať
HĽ 6 – ukazuje na pozíciu, z ktorej vieme bez obáv vyjadriť svoje city a emócie
SP 6 – téma smrti a znovuzrodenia, ochota nechať „zomrieť“ ego, pozícia, na ktorej staviame svoj profesijný aj duchovný život
SĽ 6 – ukazuje našu túžbu po láske, ocenení, schopnosť sebalásky a sebahodnoty alebo citovú závislosť

Odrážajú prežité citové traumy, straty blízkych bytostí alebo prostredia, bezpečia. Ukrývajú nevyjadrený, potlačený strach. Poukazujú na schopnosť udržať v rovnováhe mužský a ženský princíp, teda spojenie rozumu a citu.
Bedrá, kolená, pľúca (horné zuby), hrubé črevo (spodné zuby)

7 Zadné moláre

HP 7 – zobrazujú okolnosti predovšetkým v pracovnej sfére, spokojnosť a naplnenie alebo odpor a frustráciu
HĽ 7 – odzrkadľujú citový stav našich vzťahov, harmonické prežívanie oproti sklamaniu z nenaplnených očakávaní
SP 7 – ukazujú reálne vzťahy a udalosti okolo nich, ako si vieme poradiť a ako ku vzťahom pristupujeme
SĽ 7 – sklamanie z toho, že sme sa nemohli pri určitých udalostiach alebo vo vzťahoch prejaviť podľa našich predstáv

Zuby vzťahov a sklamania predstavujú interakciu medzi nami a okolitým svetom, naše vzťahové prejavy. Schopnosť akceptovať udalosti s pokorou a meniť ich podľa našich predstáv za spolupráce Vyššieho Ja.
Pľúca (horné zuby), hrubé črevo (spodné zuby)

8 Zadné moláre

HP 8 – odpovedajú sile, ktorú sme schopní vynaložiť na pochopenie a osvojenie si materiálneho aj duchovného sveta
HĽ 8 – ukazuje na schopnosť žiť vlastnú prirodzenosť, prejaviť sa za seba alebo strach z odmietnutia, aj strach z vlastnej jedinečnosti
SP 8 – odvaha a schopnosť prejaviť stav vnútorného sveta, seba samých v reálnom živote
SĽ 8 – vyjadruje silu energie, silu nášho srdca za stavu rovnováhy nášho vnútorného a vonkajšieho sveta

Predstavujú silu prepojenia s naším Vyšším Ja, duchovným srdcom, intuíciou. Odrážajú strach alebo odvahu byť sebou samým a žiť svoj životný zámer, úlohu. Ukazujú na schopnosť mať srdce a rozum v rovnováhe alebo na prevahu rozumu či citu. Učia nás kráčať cestou srdca k pochopeniu seba aj Univerza.
Srdce (horné zuby), tenké črevo (spodné zuby)

Lorion