Regresná terapia

Počas našej dlhoročnej cesty k sebapoznaniu sme sa dostali do bodu, kedy sme si potrebovali hlbšie uvedomiť, kto sme, čo nás tvorí, odkiaľ pramenia naše strachy a úzkosti. A tiež postoje našej súčasnej osobnosti. Bolo nám jasné, že nie všetko sme zdedili a je v génoch, a nie ku všetkému, čo vnímame a cítime, sme sa dopracovali výchovou. Bol tam priestor na to niečo, čo nás skutočne robí nami, niečo, čo sa skrývalo v nás. Priestor pre naše spomienky. A tak sme objavili regresnú terapiu. Táto metóda sebaskúmania umožňuje spoznať, kým sme skutočne, čo sme prežili a kam kráčame. Vlny nášho duchovného srdca, nášho elektromagnetizmu, k nám, ako Pozorovateľovi, prinášajú informácie nielen o okolitých javoch, ale predovšetkým informácie z pamäťového priestoru o nás samých. O tom, čo sme prežili a pochopili. A tiež o tom, čo sme prežili a nespracovali. O tom, kde v našom podvedomí zostal emočný náboj v neusporiadaných spomienkach tvoriacich naše postoje, ktoré nás mnohokrát nútia konať proti tomu, čo by sme sami chceli. Pochopili sme, že nemôžeme zmeniť to, čo sa už stalo, ale môžeme k tomu zmeniť postoj. Môžeme si upratať v našom pamäťovom priestore našu minulosť a pochopiť ju. Jej bolesti a sklamania premeniť na pochopenie a zmeniť v sebe to, čo nám nefungovalo. Teda prežiť potrebné situácie znovu vo svojej mysli tak, aby sme boli spokojné a zmierené. A miera našej vďačnosti nám ukazuje, do akej miery a hĺbky sme to spracovali. Už dnes vieme, že usporiadaná minulosť tvorí kvalitnú prítomnosť a kvalitná prítomnosť nám umožní žiť kvalitnú budúcnosť.

Lorion