Semináre

Naše semináre nám pravidelne poskytujú možnosť stretnúť sa s tými, ktorí idú rovnakým smerom. K pravde, sile, múdrosti, láske a Životu. Naučili sme sa na nich oprieť sa o svoje srdcia a zjemniť prejav našich osobností, našich programov. Zistili sme, že ľudská povaha a správanie sa dajú zmeniť. Keď pochopíme, kde sú ich korene. Vieme sa v nich zorientovať a vybrať si také, ktoré nás a našich blízkych podporia. Tie rozkladné a oslabujúce návody získané v génoch, výchovou či z vlastných nepochopených udalostí už vieme zmeniť a usporiadať v priestore našej pamäti tak, aby sme z nich mali silu a skúsenosť namiesto oslabenia a nemoci.

Naučili sme sa postoj Kráľov, stav rovnováhy, ktorý nás vie rýchlo naladiť na náš vnútorný svet. Je to postoj umožňujúci robiť kvalitné zmeny v nás samých. Učí nás zobrať za seba zodpovednosť a pracovať s vnútornou silou a múdrosťou. Objavovať trvalý zdroj radosti vnútri nás samých a konať z vlastnej vôle. Kráľovský postoj, jeho rovnováha mysle, otvorenosť a čistota nám potom pomáhajú kvalitne uvažovať, chápať a tvoriť si v sebe aj okolo seba svet, v ktorom chceme žiť.

Lorion